MOBILNÍ APLIKACE PRO OBEC

Okamžitá komunikace s občanem.

Včasné upozornění o mimořádných a plánovaných situacích.

Zpětná vazba od občanů k vylepšení života v obci.

Zajímavá místa v okolí - občan/turista.